Zaštita životne sredine

Zagađenje životne sredine, ne postoje uticaji koji doprinose zagađenju vazduha, vode i zemljišta, uticaji na buku i vibracije, nema izvora jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja, ne postoje negativni uticaji na zdravlje stanovništva niti na klimatske karakteristike mikrolokaliteta, ne postoje uticaji na prirodna i kulturna dobra i dr.

Pratite nas: